Het Project

Straatkinderen

In een van de armste sloppenwijken van de Oegandese hoofdstad Kampala, staat een oud, stenen gebouw. De plaats van het straatkinderen project. Drie keer per week zijn straatkinderen hier welkom om door vrijwilligers onderwijs, voedsel en medische- en sanitaire hulp te krijgen. 
De kinderen die hier komen (over)leven en slapen voornamelijk op straat, zonder ouders of iemand die naar heb omkijkt. Voor velen zijn dit de enige momenten waarop ze hun hongerige maag kunnen vullen, zichzelf en hun kleren kunnen wassen met schoon water, en iets krijgen van persoonlijke aandacht of een aai over hun hoofd. Ook wordt gewerkt aan het geven van onderwijs en komen ze in aanraking met Gods Woord; de bijbel.

Daarnaast wordt er gewerkt aan het opzetten van een opvanghuis. Een plaats waar kinderen structureel onderdak en voedsel krijgen.
mark

Mark

Al sinds een aantal jaren ontfermt Mark zich vanuit eigen financiele middelen over een groep straatkinderen in Kampala. Hij zorgt voor een locatie waar ze 3 keer per week opgevangen worden met voedsel, medische- en geestelijke hulp en waar ze onderwijs krijgen.

Door de hulp van Stichting Karungi is Mark niet meer alleen afhankelijk van eigen financiele middelen. Zo heeft hij eindelijk de mogelijkheid tot het verwezenlijken van een opvanghuis voor straatkinderen die onmogelijk zelf het hoofd boven water kunnen houden. Op deze manier kan aan deze kinderen hoop voor een betere toekomst worden geboden.