Doelstelling

Stichting Karungi heeft ten doel een bijdrage leveren aan betere leefomstandigheden en noodzakelijke ondersteuning voor straatkinderen in Oeganda. Deze steun betreft hoofdzakelijk financiële ondersteuning ten behoeve van opvang, voeding, medische zorg en onderwijs, maar kan ook uitbreiden tot ondersteuning met, of werving van hulp door vrijwilligers ter plaatse.

Bereiken door

Toeschikken van financiële middelen afkomstig van:
a. Subsidies en donaties;
b. Verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;
c. Vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;
d. Alle andere verkrijgingen en baten.

Voor ondersteuning door vrijwilligers wordt gebruik gemaakt van netwerken met (locale) projectpartners met eenzelfde missie als Stichting Karungi, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, stichting DoingGood Foundation.

Organisatie

Stichting Karungi heeft ten doel een bijdrage leveren aan betere leefomstandigheden en noodzakelijke ondersteuning voor straatkinderen in Oeganda. Deze steun betreft hoofdzakelijk financiële ondersteuning ten behoeve van opvang, voeding, medische zorg en onderwijs, maar kan ook uitbreiden tot ondersteuning met, of werving van hulp door vrijwilligers ter plaatse.


Contactgegevens

Stichting Karungi
Kerkplein 11
4339 AM Nieuw en Sint Joosland
E-mail: Stuur bericht
Fiscaalnummer RSIN: 860987309

Bestuur

Het bestuur zet zich in om de stichting toekomstbestendig te laten zijn. Het bestuur in Nederland bestaat uit:

Voorzitter en oprichter: Nathalie Poppe
Secretaris en Penningmeester: Gert Beekman

Beleid

  • Wij streven naar volledige transparantie door:
    - Publicatie van onze statuten;
    - Inzicht in Financiële verantwoording en jaarrekeningen voor donateurs;
    - Inzicht in ons Beleidsplan voor donateurs.

  • De bestuursleden voeren hun taken uit op vrijwillige basis.