Stichting Karungi

Straatkinderen Oeganda

Waar wij voor staan

Stichting Karungi is een liefdadigheidsorganisatie die zich vanuit een christelijke visie inzet voor kwetsbare straatkinderen in Oeganda. Door financiele middelen en ondersteuning en werving van (lokale) vrijwilligers bieden we deze kinderen onderwijs, onderdak, voedsel en geestelijke en medische verzorging.

Waar?

Oeganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika. Hoewel het er momenteel relatief stabiel is en er enigszins sprake is van economische groei, is er toch veel criminaliteit en armoede. Met name in de sloppenwijken van de grote stad Kampala is het soms letterlijk vechten om te overleven. Gerichte financiële hulp blijft onmisbaar om kansarme straatkinderen hoop te bieden op een betere toekomst. 

Help mee